Anknytningspsykologerna 
Sverige AB 
Många års erfarenhet av arbete med relationer mellan barn och deras omsorgspersoner

Anknytningspsykologerna

Föreläsningar och utbildningar


Handledning och konsultation till professionella


Föräldrakonsultation


Anknytningspsykologerna

Föreläsningar och utbildning

Föreläsningar kan skräddarsys utifrån era specifika behov, på tema mentalisering och affektreglering, barns utveckling och anknytningsteori.

Utbildning riktat till förskola och skola med fokus på trygga relationer som grund för lärandeHandledning och konsultation

Sedan 2014 har vi arbetat med Circle of Security Parenting, Trygghetscirkeln för ett reflekterande föräldraskap, och har översatt det uppdaterade programmet från 2018. Vi erbjuder metodhandledning för programföljsamhet COSP. Vi är även utbildade och certifierade inom Circle of Security Intensive, behandlingsmetoden, och har arbetat med den sedan 2015. Vi handleder nyutbildade COS-I terapeuter för certifiering i metoden.

Handledning och konsultation till professionella

Föräldrakonsultation