Anknytningspsykologerna 
Sverige AB
Många års erfarenhet av arbete med relationer mellan barn och deras omsorgspersoner

Handledning och konsultation till professionella

Handledning COS Intensive

Handledning efter utbildning inför certifiering till COS-I terapeut.

Vi har erfarenhet av att arbeta med metoden sedan 2016 och har goda erfarenheter av att arbeta med omsorgspersoner i enskilt och i grupp.

Våra handledare är certifierade i metoden COS Intensive.

Pris handledning COS Intensive:

  • Grupphandledning, Individuell (för certifiering) 1500kr per timma. Prisändring from 230801: 1600kr per timma.

  • Antal timmar handledning för certifiering: Mellan 40 och 100 timmar beroende på gruppstorlek och kliniskt arbete

För mer information kontakt via epost.

Handledning

Handledning till professionella inom skola, förskola, socialtjänst, psykologisk behandling, föräldrastöd. Vi handleder med fokus på barns trygga relationer till omsorgspersoner i deras närhet.

Våra handledare har många års erfarenhet av arbete med små barn och deras föräldrar, utvecklingspsykologi och mycket god kännedom om COS konceptet, COS Parenting(COSP) och COS Intensive(COS-I).

Pris handledning:

  • Grupphandledning 1500kr per timma. Prisändring from 230801 : 1600kr per timma.

  • Individuell handledning 1500kr per timma. Prisändring from 230801: 1600 kr per timma.

För mer information kontakt via epost.

Konsultation

Psykologisk konsultation till professionella t ex inom skola, förskola, socialtjänst, psykologisk behandling, föräldrastöd.

Pris konsultation:

  • Konsultation i grupp 1500kr per timma. prisändring from 230801: 1600kr per timma.

  • Enskild konsultation 1500kr per timma. prisändring from 230801: 1600kr per timma.

För mer information kontakt via epost.