Anknytningspsykologerna Sverige AB
Många års erfarenhet av arbete med relationer mellan barn och deras omsorgspersoner 

Handledning och konsultation till professionella

Handledning COS Intensive 

Handledning efter utbildning för certifiering till COS-I terapeut.

Vi har erfarenhet av att arbeta med metoden sedan 2016 och har goda erfarenheter av att arbeta med omsorgspersoner i grupp. För mer information kontakt via epost.

Handledning

Handledning till professionella inom tex skola/förskola, socialtjänst, psykologisk behandling/föräldrastöd med fokus på barns trygga relationer till omsorgspersoner i deras närhet. För mer information kontakt via epost.

Konsultation

Konsultation till professionella, för mer information kontakt via epost.