Anknytningspsykologerna 
Sverige AB
Anknytningspsykologerna

Vi har båda i över 15 år arbetat som barnpsykologer, inom mödra- och barnhälsovården, inom förskola och skola samt barn- och ungdomspsykiatri. De senaste 10 åren har vi arbetat med samspelsbehandling med ett uttalat fokus på barns trygga anknytning och relation till en eller flera omsorgspersoner, som kan vara föräldrar, fosterföräldrar eller personal inom förskola och skola. Vi har också erfarenhet av handledning och konsultation till personal inom socialtjänsten.

Vid sidan av vår grundutbildning är vi väl utbildade inom konsultationsmetodik, och är om ett par år färdiga specialister inom pedagogisk psykologi. Vi har gedigen kunskap om utvecklingspsykologi, anknytningsteori, mentalisering och affektreglering.

Sedan 2014 har vi arbetat med Circle of Security Parenting, Trygghetscirkeln för ett reflekterande föräldraskap, och har nyligen översatt det uppdaterade programmet från 2018. Vi är också utbildade och certifierade inom Circle of Security Intensive, behandlingsmodellen, och har arbetat med den sedan 2016. Inom samspelsbehandling är vi utbildade i, och kan använda oss av, behandlingsmetoderna Watch, Wait and Wonder samt bedömningsmetoden Parental Embodied Mentalization Assessment, PEMA.

Anknytningspsykologerna Sverige AB

Emma Liljestad

Legitimerad psykolog


Karin Simonsson

Legitimerad psykolog